Obchodní podmínky

1) Cena
Uvedené ceny dříví jsou uvedeny včetně 15% DPH. V této ceně je rovněž zahrnutý dovoz dříví do 10 km od Háje ve Slezsku a vyložení dříví sklopením přívěsu. Dovoz dříví na větší vzdálenosti je samozřejmostí, k ceně za dodané dříví je potom připočtena částka dle tabulky:
Vzdálenost                 Cena
10 až 15 km                 100 Kč
15 až 20 km                 200 Kč
20 až 25 km                 300 Kč
25 až 30 km                 400 Kč
30 až 35 km                 500 Kč
více než 35 km             individuálně

a to dle plánovače tras portálu mapy.cz - rychlá trasa. V případě, že zákazník požaduje jinou formu vyložení (například ruční vyložení), musí si toto zajistit na své náklady.

2) Potvrzení objednávky
Objednávka dříví je platná až po jejím potvrzení prodejcem dříví.

3) Storno objednávky
V průběhu celé doby od odeslání objednávky do dodání dříví má zákazník právo na storno objednávky bez jakýchkoliv poplatků.

4) Termín dodání
Termín dodání, který prodejce sdělí zákazníkovi při potvrzení objednávky se může změnit a to zejména v zimním období z důvodu povětrnostních vlivů a sjízdnosti silnic.

5) Reklamace
Prodejce nebude brát zřetel na pozdější reklamace dříví (zejména na jeho vlhkost) při nevhodném skladování zákazníkem ani na pozdější reklamace na množství dodaného dříví po jeho složení z přívěsu. Před složením dříví má zákazník vždy právo si množství dodaného dříví přeměřit.